DUCHOWA POLSKA JEDNOCZY SIĘ W HIMAWANTI

Bogini Śri Gayatri Lalita Himawanti Dewi i Duchowa Polska

Himavanti-GayatriJako praktykujący Duchowej Polski jesteśmy wszyscy poszukiwaczami duchowymi i wędrowcami duchowej drogi. Połączyła nas idea Jedności, bezinteresownego działania dla dobra ludzi i świata, uczciwej praktyki duchowej pod dobrym duchowym kierownictwem Śri Guruh.

Naszym celem jako Duchowej Polski jest wielkie zjednoczenie ludzi kroczących Ścieżką rozwoju duchowego, niezależnie od ich wyznania czy religii oraz życiowych przejść które skierowały ku świętemu duchowi. Taką możliwość daje wspólny, ogólnopolski program informacyjny, w którym każdy znajdzie informacje o duchowych wydarzeniach, spotkaniach, warsztatach itp. Z czasem powstało forum, na którym się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami i poglądami.

Jako Bractwo Zjednoczonej Duchowej Polski nie faworyzujemy żadnych organizacji, zrzeszeń, grup wyznaniowych czy ośrodków. Wszyscy ludzie mają takie same prawa i warunki startowe w rozwoju duchowym. Jedynym kryterium są czyste intencje i wzajemne zaufanie, charakterystyczne dla adeptów nauk Duchowego Braterstwa mistrzów mądrości Himawantu. Tworzymy bazę instytucji, stowarzyszeń, grup, terapeutów i dobrych przewodników duchowych. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za ich działania. Prosimy, abyś korzystając z programów, poszukując czegoś dla siebie, kierował/a się wyłącznie własną intuicją i sercem.

Serdecznie zapraszamy Cię do współpracy, współtworzenia naszego wspólnego serwisu Himawanti – Duchowa Polska. Mamy nadzieję, że przyniesie on mnóstwo korzyści duchowych nam wszystkim a wielu osobom ułatwi dotarcie do miejsc, gdzie będą mogli praktykować, doświadczać, uczyć się i rozwijać duchowo.  

DIKSZA – INICJACJA – FALA MOCY I ŁASKI 

Błogosławieństwo Jedności (Oneness)  

Dikszan można opisać na wiele różnych sposobów. W fenomenie Dikszy, Boska Obecność dosięga człowieka. Boska Obecność – bardzo wysoka świadomość, daje Ci bezpośrednie doświadczenie, takie jakie chce Ci dać. Diksze, Inicjacje, które przekazujemy, mają na celu doprowadzenie Ciebie do Stanu Jedności, Rozkwitu Serca, Oświecenia, stanu, gdzie nie ma osobistego cierpienia, gdzie doświadczasz rzeczywistości, taką jaką jest, a nie poprzez wiele różnych filtrów umysłu, jak to jej doświadcza przeciętny człowiek. Stajesz się tym, kim naprawdę jesteś i zaczynasz żyć; pozwalasz życiu swobodnie przez Ciebie przepływać. 

Dikszan nie ma nic wspólnego z intelektualnymi koncepcjami Oświecenia czy Jedności. Diksze dają Ci doświadczenia, uwalniają Cię od wielu różnych koncepcji, jakie miało się w życiu. Cokolwiek doświadczasz, wiesz to na wszystkich poziomach Twej istoty i nie jest to tylko jakaś wiedza intelektualna. Nie ma jednego stanu ducha wspólnego dla każdego. Jest to Twój stan, zgodny z planem Twej duszy, Twego Wyższego Ja, Atmana Purusza. Jest tyle stanów duszy, ile jest ludzi na świecie. To, jak długi czas i ile Dikszanów potrzeba w procesie poszczególnej osoby, jest bardzo różne dla różnych osób. Każda Diksza od Śri Guruh daje Ci błogosławieństwa i zajmuje się tym, co Boska Obecność widzi jako najważniejsze w danej chwili.

Łagodne pragnienie w sercu, otwartość i chęć zobaczenia siebie taką/-im jaką/-im jesteś (a nie jaką/-im myślisz, że powinnaś/nieneś być), będąc tak uczciwą/ym i prawdziwą/wym wobec siebie, jak tylko potrafisz, może Ci bardzo pomóc w tym procesie. Całkowita ufność jest również bardzo pomocna i jeśli uważasz, że jej nie masz, poproś o nią. Boska Obecność pokaże Ci, to co chce, byś zobaczył/-a i doświadczył/-a. 

Czasami niektórym wystarcza tylko jedna Diksza w życiu, by znaleźć się na stałe w Stanie Jedności z Brahmanem, Bogiem… Zdarza się to zwłaszcza bardzo prostym ludziom, jak wieśniakom z Indii, czy Afryki, którzy są wolni od mnóstwa koncepcji intelektualnych, ale może się to też zdarzyć ludziom z kultury zachodniej. To wszystko, jak widzisz, nie ma nic wspólnego z ilością praktyk duchowych, które ktoś wykonywał, czy wykonuje, jednak praktyka duchowa bardzo pomaga w rozwoju duszy. W praktyce duchowej musi być umiar pomiędzy ilością, a jakością wypełnianych ćwiczeń. Praktyka duchowa zawsze opiera się na procesie Dikszanu!  

Sadhany – praktyki duchowe są oczywiście być korzystne dla danej osoby, jeśli zgodne są z jej naturą, ale bez Boskiej Łaski Śri Guruh jest mało prawdopodobne, byśmy dotarli do Wyżyn/Głębi tego, kim naprawdę jesteśmy. Lata różnych praktyk mogą w niektórych z nas stworzyć bariery w postaci duchowej dumy, lub „duchowego ego”, które utrudnia zobaczenie i doświadczenie siebie samych dokładnie takimi, jakimi jesteśmy. Jeżeli cokolwiek jest zalecane na „Ścieżce”, to właśnie to: zobaczyć i doświadczyć siebie, takimi jakimi jesteśmy w każdej chwili. Chodzi tutaj o p/oddanie się („ang.: surrender”). Nie możesz się p/oddać, ale możesz modlić się, by to się zdarzyło. 

Iśvara-prani-dhana to duchowe oddanie, zawsze wobec osoby żyjącego mistrza duchowego, prawdziwego Śri Guruh… 

Chodzi tu również o wolność, Vairagyam, i Boska Obecność jest tylko zainteresowana, by uczynić Cię wolną/-ym od uwarunkowań karmicznych, od więzów ciemności i niewiedzy. Nie dba o to, co robiłaś/-eś w życiu, nie dba o to, w co wierzysz, wzmocni Twe połączenie z tą formą najwyższego przewodnictwa, która jest najbliższa Twemu sercu, niezależnie od tego, jak ją nazwiesz. Chodzi tu o świadomość i nie ma to wiele wspólnego z nominalną religią. Boskość ma swoje własne prawa manifestacji, które muszą być szanowane przez kapłanów dogmatycznych i religiantów zafiksowanych na skostniałych systemach polityczno-religijnych!  

Tak jak ludzie są unikalni, tak również doświadczają Dikszy, Duchowej Inicjacji w unikalny sposób. Niektórzy mają bardzo silne doświadczenia, niektórzy bardzo subtelne, a jeszcze inni nie czują, ze doświadczają czegoś szczególnego, z wyjątkiem uczucia irytacji i walki umysłu, że „nic” się nie dzieje. Diksza działa dla nich wszystkich, i nawet ten trzeci rodzaj ludzi w pewnej chwili doświadcza nagłej realizacji, że już „to” otrzymali, już „to” mają… jakikolwiek stan jest im dany.  

Sposób, w jaki Diksza wpływa na mózg na poziomie neurofizjologicznym, jest już udokumentowany naukowo. Efekt polega na harmonizacji, zrównoważeniu różnych części mózgu, przede wszystkim zmniejszeniu nadmiernej aktywności płatów ciemieniowych (co odpowiada doświadczeniu stresu, „rozgadania” umysłu) oraz zwiększeniu aktywności płatów czołowych (na przedzie mózgu), które u przeciętnego człowieka wykazują bardzo niską aktywność (co odpowiada doświadczeniu znudzenia i ciągłej potrzeby sztucznej stymulacji poprzez różne bodźce, włączając w to alkohol, narkotyki itp). Wszystko wskazuje na to, że wspomniane zharmonizowanie mózgu jest konieczne, by nasze doświadczenie życia było doświadczeniem Jedności, czy bezwarunkowej miłości. Ludziom bardzo potrzebna jest duchowa inicjacja od Śri Guruh, gdyż ludzie mają zwykle głębokie potrzeby duchowe, chociaż bardzo ignorują tę wewnętrzną stronę życia!  

Można również powiedzieć, że zależnie od pragnień serca, anahata, i stanu Twych różnych aspektów/ciał, Boska Obecność zajmuje się wszystkim, czego Tobie potrzeba w trakcie procesu. Może być Ci potrzebne uzdrawianie na różnych poziomach, zsynchronizowanie różnych aspektów twej istoty, spełnienie pragnień płynących z głębi serca, poprawienie poczucia własnej wartości, zwiększenie ufności.  

Praca duchowa, którą wykonujemy, jest możliwa dzięki pięknym Istotom na Uniwersytecie Duchowej Jedności (Spiritual Oneness University) z Indii, założonego przez Bhagavana Mohan-Ji i Amma Devi, boską parę rodzicielską, których pasją jest danie tego stanu wolności wszystkim ludziom na planecie. Jest to stan wolności od bycia kontrolowanym przez umysł, ze wszystkimi w nim zawartymi lękami, zazdrością, walką, kontrolą, konfliktem, oporem, (tłumaczeniami, wymówkami), kłamstwami. W tym procesie umysł nie znika, ale już dłużej Tobą nie rządzi, stając się doskonałym narzędziem dla tworzenia rzeczy w świecie zewnętrznym, co jest jego pierwotną funkcją. 

Jednym z aspektów procesu w kierunku wolności od bycia kontrolowanym przez umysł może być stawienie mu czoła, zobaczenie go takim, jaki jest, po prostu doświadczenie wszystkich jego aspektów…Może się wydawać trudne nie identyfikowanie się z umysłem, jako że większość ludzi przez cały czas identyfikuje się z tym, co on mówi. Zatem najlepszą radą jest po prostu płynąć z każdym doświadczeniem, jakie jest ci dane, niezależnie od tego, czy umysł nazywa je pięknym, czy brzydkim, łatwym czy trudnym i zawsze możesz podzielić się z nami swymi doświadczeniami, czy zadać pytania Śri Guruh!

Kiedy doświadczasz jakiegoś aspektu całkowicie, może Ci się wydawać ogromny, chociaż myślałeś, że tego w Tobie w ogóle nie było. Jeśli w głębi Ciebie jest ból, możesz potrzebować go skonfrontować, by go poczuć i doświadczyć całkowicie, w przeciwnym razie będzie Cię ścigał przez całe życie. Pozostań w doświadczeniu, jakie jest Ci dane, jakiekolwiek by nie było, obejmij je całkowicie, tak jak objąłbyś/objęłabyś dziecko, które domaga się akceptacji! Jest tylko chwila obecna, święte teraz!  

Setki ludzi ze wszystkich kontynentów, z bardzo różnych kultur, religii, ścieżek życiowych, przyjeżdżają na każdy proces 21-dniowy, odbywający się na Uniwersytecie Duchowym w Indiach, w Himalajach, po wcześniejszych kursach przygotowawczych, które umożliwiają im jak największe skorzystanie z 21-dniowego procesu, i wyjeżdżają z powrotem do swych domów będąc w stanie przekazywać Diksze i promieniować Boską Obecność, Moc i Łaskę, gdziekolwiek się znajdują.  

To, co jest wymagane w procesie, który Diksze ułatwiają, to zobaczyć, a jeśli umysł mówi Ci, że już to zobaczyłaś/-eś, może nawet wiele razy, bądź pewna/-y, że tak naprawdę wcale tego nie widziałeś (jeśli naprawdę coś zobaczyłaś/-eś, umysł będzie cicho. W wewnętrznym świecie, umysł ma bardzo mało do powiedzenia, jako że jest stworzony jako narzędzie do tworzenia w świecie zewnętrznym, ale przejąwszy kontrolę nad życiem ludzi, próbuje Ci powiedzieć, że również w świecie wewnętrznym potrzeba wszystko naprawić, załatwić. Tak jednak nie jest. Jeśli doświadczasz lęku, nie pomoże Ci, gdy spróbujesz temu zaprzeczyć, stłumić, czy zmieniać ten stan na inny, przeciwnie – potrzebujesz spojrzeć mu w oczy, doświadczyć go. Jeśli wejdziesz w kontakt z gniewem, żalem, duma, zazdrością, smutkiem itp, nie pomoże Ci, jeśli spróbujesz je zakryć czymś innym, lub od tego uciec. Jeśli czegoś nie doświadczysz w pełni, pozostanie to w głębi i wypłynie na powierzchnię w najmniej pożądanej chwili…  

Ludzie uciekali od siebie wystarczająco długo, nie docierając nigdzie indziej. Ty jesteś tą/tym, która/-y potrzebuje objąć siebie całkowicie, dokładnie taką/-iego jaką/im jesteś. Diksze pomogą Ci w objęciu całej/-ego siebie i odkryciu jaka cudowna/jaki cudowny naprawdę jesteś. Nie stworzyłaś/-eś siebie, dlaczego miałabyś/miałbyś odcinać części siebie? Gdy próbujesz tłumić to, co zgodnie z różnymi uwarunkowaniami uważane jest za niepożądane, brzydkie, przestajesz być żywa/-y. Etykietki są nadane tylko przez umysł. To, co jest, jest. To wszystko.  

To, co daje Ci objęcie całej/-ego siebie, to pokój – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, świat staje się lżejszy i pełniejszy pokoju, gdy już dłużej nie przenosisz na niego swej wewnętrznej walki, konfliktu. Jednym z potężnych narzędzi, które może Ci pomóc w procesie, to bycie w ciszy, kiedykolwiek możesz, bo to ułatwia Ci kontakt z tym, co jest w głębi Ciebie. Pomaga Ci widzieć, zawartość naprawdę nie jest ważna. Umysł nadal może „gadać”, po prostu zobacz go, nie próbując z tym nic zrobić, zwłaszcza nie wchodź z nim w dyskusje, nie odpowiadaj na jego pytania, ponieważ wówczas nigdy nie skończy ich zadawać. Natomiast gdy go widzisz, nie identyfikując się z nim, stopniowo traci nad Tobą kontrolę. Znajdujesz się wtedy w stanie „świadka”.  

Inną rzeczą, na którą warto spojrzeć, to Twój związek z Boską, czy Wyższą Obecnością (Atma-Puruszą), i dokładne zbadanie tego związku. Koncepcje, jakie masz na Jej temat, mogą ograniczyć Boską Obecność. Jeśli zauważysz, że jakiekolwiek z Twoich koncepcji są ograniczające, nie wspierające Cię w najwyższych aspektach tego, kim naprawdę jesteś, Ty masz moc, by je teraz zmienić, uczynić je wspierającymi i nieograniczonymi, pozwalającymi Boskiej Obecności dawać Ci dary, jakie ma dla Ciebie.  

Kolejną rzeczą, którą może być dla ludzi ograniczająca, to blokady w przepływie energii spowodowane decyzjami podjętymi w czasie między poczęciem a narodzinami. Mogą być one widziane jako poszczególne wzorce i bardzo często rzeczywiście rządzą życiem ludzi, niezależnie od tego, czym się oni w życiu zajmują. Prowadzimy jako Bractwo specjalne zajęcia, tak zwane „4 kosze”, by pozwolić Ci doświadczyć, cokolwiek Boska Obecność chce, byś doświadczył/-a z 4 różnych faz tego okresu, a potem uwolnić Cię. Robimy to z pomocą Boskiej Obecności, poprzez Diksze. Jest to wspaniały proces dla każdego, nie tylko dla tych, którzy pragną Stanu Oświecenia/Jedności/Rozkwitu Serca, ponieważ rezultaty są doświadczane jako więcej wolności w Twym codziennym życiu. Boska Obecność zawsze zaczyna z miejsca, w którym jesteś teraz, niezależnie od tego, czy i ile już uwolniłaś/-eś w danym zakresie i zawsze ma dla Ciebie dary na te chwile. 

Duchowa Polska – Ludzie Ducha Zjednoczeni w Bractwach Zakonnych Himawanti…

Zajrzyj na forum:
http://himavanti.pun.pl 

Zapraszamy!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: